Žal "offcanvas-col1" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col2" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col3" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col4" ne obstaja.

SI

Izjava o zasebnosti

Obvestilo o informacijah

po 13. členu GDPR


Identiteta upravljavca

SALESIANER MIETTEX PERITEKS, negovanje in izposoja tekstila, d.o.o.
Blatnica 2
1236 Trzin
Slovenija

 

Osebni podatki in nameni obdelave

Obdelujemo osebne podatke, ki jih uvrščamo v naslednje kategorije podatkov:

 • podatki o družbi;
 • kontaktni podatki;
 • podatki o pogodbi;
 • podatki za plačilo;
 • podatki o naročilu;
 • podatki o povpraševanju.

Podatki, ki ste nam jih posredovali, so potrebni za izvajanje pogodbe ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov. Brez navedenih podatkov pogodbe z vami ne bomo mogli skleniti. Namen uporabe podatkov je obdelava in prenos podatkov v pogodbenem razmerju, kar vključuje tudi avtomatizirane in arhivirane besedilne dokumente (npr. korespondenco) v tej zadevi.

Podatke, ki nam jih pošljete pri povpraševanju prek našega spletnega obrazca (Kontakt) obdelujemo izključno za namene izvajanja predpogodbenih ukrepov ter za pripravo odgovora na vaše vprašanje, da vam zagotovimo potrebne informacije in da vam zagotovimo storitve, po katerih ste povpraševali ter za namene naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Vaše podatke, ki nam jih posredujete v okviru pogodbenega razmerja ali v komunikaciji z nami, lahko na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami prek pošte, telefona in/ali elektronske pošte, z namenom, da vam skušamo predstaviti ustrezne storitve ali vam posredovati informacije, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo nikakršnega (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@salesianer.si.


Uporabniki podatkov

Vaši osebni podatki se lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • bankam za poravnavo plačil;
 • odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
 • sodiščem;
 • pristojnim upravnim organom, še posebej finančnim ustanovam;
 • družbi za izterjavo dolgov v primeru zamude s plačilom;
 • pogodbenim ali poslovnim partnerjem, ki so ali bi morali sodelovati pri dostavi ali storitvi;
 • zavarovalnicam pri sklepanju zavarovalne pogodbe za dostavo/storitev ali pri nastanku zavarovalnega dogodka;
 • strankam (prejemniki dostav/storitev).

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.


Obdobje hrambe podatkov

Vaše podatke bomo hranili in uporabljali do prekinitve pogodbenega razmerja ali do poteka garancij, jamstev, zastaralnih rokov in zakonskih obdobij hrambe. V primeru spora se vaši podatki hranijo še do zaključka takšnega spora, če so podatki potrebni za dokazovanje v postopku.
Izbris vaših podatkov s strani družbe Salesianer Miettex Periteks d.o.o. mora biti utemeljen.

 

Vaše pravice

Od nas lahko kadarkoli zahtevate potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. V primeru potrditve imate nadalje pravico zahtevati informacije o vaših podatkih (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, idr.). Informacije prejmete brezplačno, kadarkoli, brez navedbe razlogov.

Nadalje imate pravico do popravka netočnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravico do pozabe) ter pravico do omejitve obdelave. Imate tudi pravico do ugovora obdelavi, če obdelava temelji na naših zakonitih interesih, pri čemer bomo v takem primeru nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami. Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko ugovarjate brez navedbe razlogov in z obdelavo podatkov v te namene bomo nemudoma prenehali.

Prav tako lahko kadarkoli, brez navedbe razlogov, prekličete privolitev, ki ste nam jo dali za uporabo podatkov. Izjeme so le podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe.

Poleg navedenih pravic imate tudi pravico zahtevati posredovanje podatkov, v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, vam ali pa drugemu upravljavcu, pri čemer pa to velja le v primeru obdelave vaših podatkov na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja.

Vedno z veseljem odgovorimo na dodatna vprašanja, ki jih imate v zvezi z našo politiko varstva zasebnosti in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaša vprašanja in zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki prosimo naslovite na naslov:

Salesianer Miettex Periteks d.o.o.,
Blatnica 2,
1236 Trzin
ali na elektronski naslov: info@salesianer.si


Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da pri obdelavi vaših podatkov kršimo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ali da so vam na kakršenkoli drug način kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00386(0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close