Žal "offcanvas-col1" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col2" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col3" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col4" ne obstaja.

SI

Skladnost s predpisi pri Salesianerju

Spoštovani zaposleni, cenjeni poslovni partnerji

Skladnost poslovanja je pri Salesianerju temeljna vrednota. Naši kodeksi ravnanja predstavljajo temelj našega sistema upravljanja skladnosti, ki je namenjen ohranjanju pravnih in etičnih standardov. Vsakega posameznika v našem omrežju – tako zaposleni kot poslovni partnerji – spodbujamo, da se zaveže tem načelom.

Naš kodeks ravnanja

Naši kodeksi ravnanja določajo ključne obveznosti in temeljne vrednote, ki usmerjajo naše delovanje in zagotavljajo skladnost z zakonodajo. Oddelek za pravne zadeve (skladnost) nudi podporo in svetovanje našim zaposlenim in poslovnim partnerjem, da bi jim pomagal pri izpolnjevanju teh obveznosti.

Redno spremljanje

Naš sistem upravljanja skladnosti se stalno prilagaja novim zakonskim zahtevam. Vzpostavili smo jasne smernice za posredovanje informacij, preprečevanje konfliktov interesov in spoštovanje zakonodaje.

Naše smernice in postopki

Poleg omenjenih kodeksov ravnanja vključuje upravljanje skladnosti v skupini Salesianer notranja pravila na naslednjih področjih:

   Notranje smernice za skladnost: Vključujejo smernice o informacijski varnosti, izogibanju konfliktom interesov in upoštevanju zakonskih predpisov.

   Preverjanje integritete dobaviteljev: Uporabljamo pristop, ki temelji na tveganju, da zagotovimo, da naši dobavitelji delijo naše vrednote in standarde.

    Kanal za pritožbe: Notranji kanal za pritožbe omogoča zaposlenim in zunanjim deležnikom prijavo morebitnih kršitev zakonov in pravil.

Naša zaveza boljši prihodnosti

Pri Salesianerju se zavedamo odgovornosti, da ustvarjamo boljši svet za prihodnost. Aktivno se zavzemamo za etične standarde in spoštovanje zakonodaje, kar nam omogoča trajnostno in odgovorno vodenje podjetja. Več informacij o našem sistemu za prijavo najdete tukaj.

 

Prenosi

Za celovit vpogled si prenesite dodatne informacije o tej temi:

Kodeks Ravnanja in Etika za Zaposlene
Kodeks Ravnanja in Etika za Dobavitelje

LEGAL Verhaltens  und Ethikkodex Mockup 1499aafc
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close