Žal "offcanvas-col1" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col2" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col3" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col4" ne obstaja.

SI

Sistem prijavljanja nepravilnosti

Sistem prijavljanja nepravilnosti pri SALESIANERju

Skupina SALESIANER je vzpostavila sistem za prijavo nepravilnosti, da bi izpolnila zahteve Direktive o zaščiti žvižgačev (EU) 2019/1937. Sistem osebam omogoča anonimno prijavo domnevnih kršitev zakonskih določb ali notranjih smernic. Sistem za prijavo nepravilnosti lahko uporablja vsak zaposleni v skupini SALESIANER, pa tudi druge skupine posameznikov, kot so stranke ali pogodbene stranke.
Vsa predložena poročila ostanejo zaupna in do njih lahko dostopajo le pooblaščene osebe.

Kontaktna točka za anonimne prijave

Žvižgači pomagajo zagotoviti preglednost delovanja podjetja. Sistem za prijavo nepravilnosti je dodaten kanal, prek katerega lahko ljudje anonimno prijavijo kršitve, če se tako odločijo. S tem se žvižgaču zagotovi pravna zaščita.
Osebe lahko prijavijo sume kršitev zakonodaje, gospodarskega kriminala in hudih kaznivih dejanj  na compliance@salesianer.com. Uporaba sistema za prijavo nepravilnosti je prostovoljna.
Vsa prejeta sporočila obravnavajo izključno izkušeni in usposobljeni uslužbenci.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close