Večkratna uporaba – ključ za trajnostni razvoj zdravstvenega sistema

Varnost, varovanje okolja in ustvarjanje vrednosti v Avstriji: OP tekstilije za večkratno uporabo.

  • Avstrija predstavlja model in vodilno državo na področju OP tekstilij za večkratno uporabo
  • Večkratna uporaba skrbi za okolje in zmanjševanje odpadkov.
  • Najvišja stopnja varnosti za paciente in najboljši delovni pogoji za zdravnike.
  • Ekološka optimizacije je smiselna tudi z vidika gospodarnosti. 

Ob predstavitvi neodvisne študije o vplivu tekstilij za večkratno uporabo na okolje v primerjavi z izdelki za enkratno uporabo je Dr. Philipp izpostavil naslednjo temo: „Ekološko dogovorno in v trajnostni razvoj usmerjeno zdravstvo je brez dosledne vpeljave sistema večkratne uporabe nepredstavljivo. “, kot predsednik indrustrijskih pralnic je predstavil študijo ekološke bilance iz leta 2013 „Ekološka ocena OP-tekstilij“ v okviru tiskovne konference WKO: „Sistemi večratne uporabe so bolj trajnostni in okolju prijaznejši kot izdelki za enkratno uporabo, ki jih po uporabi zavržemo, kar nam pove že zdrav razum, tako ekološko kot tudi gospodarno.“

Trajnostno tudi za ekonomijo.

V študiji z naslovom "Gospodarski učinki avstrijskih pralnic na področju tekstilij za večkratno uporabo za OP“, ki jo je izdelal Inštitut za industrijske raziskave (IWI), je izračunan učinek na dodano vrednost 1:2 v prid investicij v OP tekstilije. Vsak Euro se podvoji v korist avstrijskega gospodarstva.     

Večkratna uporaba je nedvomno okolju prijaznejša. 

Potencial toplogrednih plinov, znan kot ogljikov odtis, predstavlja pomemben ekološki dejavnik. Agencija za okolje Denkstatt je primerjala okoljske vplive OP tekstilij za večkratno uporabo z izdelki za enkratno uporabo in prišla do naslednjih ugotovitev:

Ogljikov odtis – emisije CO2 so pri OP tekstilijah za večkratno uporabo pol tako visoka kot pri izdelkih za enkratno uporabo.
Sistem večkratne uporabe občutno zmanjšuje vnos anorganskih hranil v ekosistem. Enkratna uporaba povzroča 35% višji potencial. 

© SALESIANER MIETTEX GmbH