Žal "offcanvas-col1" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col2" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col3" ne obstaja.

Žal "offcanvas-col4" ne obstaja.

SI

Pri SALESIANER-ju trajnost ni zgolj prazna beseda. Predstavlja temelj, na katerem gradimo naš uspeh tako v poslovnem okolju kot tudi v širši družbi.

Mag. Thomas Krautschneider
Izvršni partner

Dr. Victor Ioane
Genaralni direktor

Skrbimo za našo prihodnost

Kot mednarodno prisotno družinsko podjetje in vodilni ponudnik storitev na področju tekstila, se zavedamo, da naše poslovanje močno vpliva na okolje in družbo kot celoto. Zato SALESIANER izjemno veliko pozornost namenja trajnosti. To se izraža v dolgoletnem partnerstvu v projektu klimaaktiv, v dejstvu, da smo prvo avstrijsko podjetje, ki je prejelo ekološko oznako za najem tekstila, ter v prejemu ugledne državne nagrade za recikliranje tekstila.

Naša trajnostna strategija.

Zavezani smo k trajnostnemu razvoju podjetja in sledimo strategiji, ki nam omogoča nenehno izboljševanje naših prizadevanj za trajnost ter s tem prispevanje k varovanju okolja. Za doseganje tega smo si postavili kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje na štirih strateških področjih trajnosti:

Gospodarska trajnost:

Zagotavljamo dolgoročni poslovni uspeh podjetja SALESIANER za prihodnje generacije.

Okoljska trajnost:

S svojim delovanjem aktivno in pomembno prispevamo k varstvu okolja in ukrepom za blaženje podnebnih sprememb.

Družbena trajnost:

Zavedamo se svoje odgovornosti do naših zaposlenih, strank, dobaviteljev in širše skupnosti ter pristopamo k njim resno in predano.

Pravna in etična trajnost:

Vedno delujemo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter postavljamo višje standarde tam, kjer to zahtevajo naše vrednote.

Naše poročilo o trajnosti

S tem poročilom, pripravljenim v skladu s smernicami in standardi Globalne pobude za poročanje o trajnosti (GRI, 2021), si prizadevamo zagotoviti preglednost glede dosežkov, ki smo jih že dosegli, ter izzivov, s katerimi se še soočamo.  

Naše poročilo o trajnosti jeziku obsega več kot 88 strani. Poleg tega je na voljo angleški povzetek, ki ponuja pregled socialnega, ekološkega in gospodarskega vpliva našega podjetja.

Ali smo vzbudili vaše zanimanje? Kliknite tukaj za celotno poročilo o trajnosti  2023 v angleškem jeziku.

nachhaltigkeitsbericht 2023 en mockup

Povzetek
poročila o trajnosti 2023 v angleškem jeziku

SALESIANER je že pred 50 leti kot pionir uvedel najem tekstila
v skladu s konceptom delitvenega in krožnega gospodarstva,
... in to bomo ostali tudi v prihodnje.

Človekove pravice - naša zavezanost

Zavedamo se naše odgovornosti, da preprečimo kršitve človekovih pravic v celotni dobavni verigi. V celoti podpiramo Deklaracijo o temeljnih načelih in pravicah pri delu Mednarodne organizacije dela ter spoštovanje Vodilnih načel Združenih narodov o poslovanju in človekovih pravicah. Zavezani smo k preprečevanju kršitev človekovih pravic v dobavni verigi, njihovemu zgodnjemu odkrivanju in takojšnjemu ukrepanju. Z namenom uresničevanja teh ciljev SALESIANER nenehno razvija in širi programe za zagotavljanje celovitosti svoje dobavne verige, ki predstavlja ključno področje naše trajnostne zaveze.

Contact

Dr. Mathias Nell, MBA

Vodja trajnosti

Email: m.nell@salesianer.com
Mobil: +43 664 88828144

un global compact
umweltzeichen
klimaaktiv
ISO
oeko text
fairtrade cotton
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close