Trajnostni razvoj z garancijo.

Ekologija in ekonomičnost – vprašanje tehnike. 

Rešitev z najemom tekstilij se je tudi z vidika varstva okolja izkazala kot boljša izbira: profesionalni sistemi potrebujejo bistveno manj pralnih sredstev v primerjavi s posameznimi pralnimi postopki oz. gospodinjskim pranjem. Poraba energije in vode je drastično nižja. SALESIANER MIETTEX dnevno obdela približno 350 ton perila z uporabo strokovnih znanj, izkušenj in najnovejših dognanj. Optimalna higiena je dosežena na predpostavki trajnostnih procesov. 


Razmišljati trajnostno. Nekaj zasnov.

Podjetje se je že zelo kmalu odločilo za trajnostni razvoj na področju ravnanja s tekstilijami.  Moramo priznati, da tudi iz lastnih interesov. Oba faktorja – ekologija in ekonomičnost – sta zahtevi trga. V zadnjih letih se je povpraševanje potrošnikov po okolju prijaznejših metodah povečalo in stopilo v ospredje. Z našimi garancijami za higieno in trajnostni razvoj na področju restavracijskega in posteljnega perila, delovnih oblačil in bolnišničnih tekstilij smo inovativni po vsej Evropi. 

Prednosti za jutri:

  • Stalne izboljšave vplivov na okolje.
  • Optimalna raba energije in vode.
  • Uporaba tekstilij, ki dosegajo najboljši učinek na okolje v celotnem obdobju uporabe.
  • Najboljša možna notranja in zunanja logistika.
  • Zmanjševanje odpadkov.
  • Optimizirano razmerje temperature, časa pranja in pralnih sredstev.
  • Pralni programi so prilagojeni zmanjševanju onesnaženosti.
  • Najnovejše pralne naprave in postopki čiščenja. 
  • Aktualna strokovna znanja s področja kemije, vodenja kakovosti in optimizacije procesov.

© SALESIANER MIETTEX GmbH