Vodenje kakovosti, mednarodna sodelovanja in odlični rezultati.

Vodenje kakovosti kot natančno izpolnjevanje zahtev naših strank.

Higiensko neoporečna priprava tekstilij postaja vedno bolj pomembna. Integrirani sistemi kakovosti, upravljanja z okoljem in higieno so standardi. Vsak partner v verigi kakovosti mora izpolnjevati te standarde. Kakovost, ki jo nudimo našim strankam, jih podpira. Je rezultat ustreznih procesov. Sistem upravljanja kakovosti SALESIANER MIETTEX, prejemanje nagrad in mednarodno sodelovanje z visoko specializiranimi inštituti zagotavljajo stalno optimizacijo in inovacije. 

Vodenje kakovosti

Lastni strokovnjaki s področja tekstilij na vodilnih mestih; zastopani v vseh nacionalnih združenjih za kakovost in standarde; mednarodno v tesnem

 

 

 

več o tem >

Vodenje kakovosti

>

Vodenje kakovosti

Lastni strokovnjaki s področja tekstilij na vodilnih mestih; zastopani v vseh nacionalnih združenjih za kakovost in standarde; mednarodno v tesnem

Lastni strokovnjaki s področja tekstilij na vodilnih mestih; zastopani v vseh nacionalnih združenjih za kakovost in standarde; mednarodno v tesnem

več o tem >

Nagrade

Uspešno pridobivanje nagrad predstavlja za naše stranke še dodatno varnost. Radi si postavljamo takšne objektivne izzive.

 

 

 

več o tem >

Nagrade

>

Nagrade

Uspešno pridobivanje nagrad predstavlja za naše stranke še dodatno varnost. Radi si postavljamo takšne objektivne izzive.

Uspešno pridobivanje nagrad predstavlja za naše stranke še dodatno varnost. Radi si postavljamo takšne objektivne izzive.

več o tem >

Sodelovanja

Sodelovanje s kompetentnimi inštituti doma in v tujini nam pomagajo ostajati na tekočem z novostmi. K temu sodijo:

 

Član uprave pri
ETSA European Textile Services Association

 

V upravnem odboru avstrijskega certifikacijskega združenja

 

Sodelovanja z

 

WIRTEX e.V. gospodarsko združenje

 

ISSA
International Sanitary Supply Association Textil Service

 

Hohenstein Institute, Nemčija

 

Robert Koch Institut

 

ÖTI Institut za ekologijo, tehniko in inovacije

 

Inštitut za higieno Univerze na Dunaju

forum OP tekstilije
Initiator, ustanovni član

več o tem >

Sodelovanja

>

Sodelovanja

Sodelovanje s kompetentnimi inštituti doma in v tujini nam pomagajo ostajati na tekočem z novostmi. K temu sodijo:

Član uprave pri
ETSA European Textile Services Association V upravnem odboru avstrijskega certifikacijskega združenja Sodelovanja z WIRTEX e.V. gospodarsko združenje ISSA
International Sanitary Supply Association Textil Service Hohenstein Institute, Nemčija Robert Koch Institut ÖTI Institut za ekologijo, tehniko in inovacije Inštitut za higieno Univerze na Dunaju

forum OP tekstilije
Initiator, ustanovni član

Sodelovanje s kompetentnimi inštituti doma in v tujini nam pomagajo ostajati na tekočem z novostmi. K temu sodijo:

Član uprave pri
ETSA European Textile Services Association V upravnem odboru avstrijskega certifikacijskega združenja Sodelovanja z WIRTEX e.V. gospodarsko združenje ISSA
International Sanitary Supply Association Textil Service Hohenstein Institute, Nemčija Robert Koch Institut ÖTI Institut za ekologijo, tehniko in inovacije Inštitut za higieno Univerze na Dunaju

forum OP tekstilije
Initiator, ustanovni član

več o tem >

Kriteriji, standardi in certifikati

ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem
ISO 50001 Sistem upravljanja z energijo – certificirani kot prvi ponudnik najema tekstilij v Evropi
ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti
ISO 13485 Sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov
ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem
ISO 50001 Sistem upravljanja z energijo
BS-OHSAS 18001 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu smernice za pralnice, ki perejo bolnišnično perilo
EN 14065 Sistem upravljanja s higieno (RABC)
overjeni dezinfekcijski postopki (npr. RAL)
spričevalo higiene (RAL)
presoje in kontrole
Medicinska univerza Dunaj;
Medicinska univerza Innsbruck;
Strojna fakulteta Maribor, Katedra za tekstilstvo;
Inštitut Hohenstein;
INTEX, Združenje podjetij tekstilne dejavnosti

OP tekstilije so v skladu z evropsko Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in nacionalni zakonodaji (ZMedPri, Ur.l.št. 98/09 z vsemi spremembami in podzakonskimi akti) ter standardom EN 13795 in so certificirani v skladu s stroko Avstrijsko zakonodajo.

 

Načela vodenja kakovosti

Cilj je vodilni položaj na trgu v osrednjih področjih s stalnim razvojem in širjenjem storitev v tesnem sodelovanju s strankami in dobavitelji. 

  • Kakovosten vodilni položaj na vsakem področju.
  • Rešitve je potrebno ponuditi že pri prvem projektu.
  • Preseči pričakovanja naših strank.
  • Pridobiti kvalificirana naročila in jim ponuditi rezultate s kreativno in inovativno storitvijo.
  • Utrditi identiteto podjetja z ocenjevanjem in dodatnim izobraževanjem zaposlenih.
  • Certificirani in preverjeni procesi in vlaganja v moderno tehnologijo s ciljem ekološke sprejemljivosti, učinkovitosti in gospodarnosti.
  • Stalno prizadevanje za varovanje okolja  po najboljših zmožnostih.
  • Trajnostni razvoj.   

Varstvo okolja in kakovosti je naloga vseh zaposlenih. Zavest o tem se širi s šolanji. Stalno upoštevanje relevantnih zakonov, uredb in norm glede varstva okolja, varnosti pri delu in varnosti izdelkov.  

© SALESIANER MIETTEX GmbH