Vodenje kakovosti kot osnova za zanesljivo storitev.

Uporabljena higiena predstavlja vrhunski dosežek tehnologije in logistike.

V SALESIANER MIETTEX-u dnevno obdelamo preko 350 ton perila. Validirana tehnika pranja in logistika sta zaradi strogega nadzora garancija za popolno higieno, od ločitve nečistega in čistega dela pralnice do uporabe higienskih pokrival na dostavnih vozičkih.
Poleg dozirne in programske avtomatike se uporaba tudi temperaturno varovalo.

V primeru okvare, ko se pri pranju ne bi dosegla zahtevana temperatura, se s pomočjo varnostnega stikala sprožijo ustrezni ukrepi, ki preprečijo nadaljnjo nedezinficirano obdelavo perila. 

Varnost naštetih izkušenj in izjemno kakovostna higiena.

  • certificirani dezinfekcijski pralni postopki;
  • ločitev čiste in nečiste strani pralnice;
  • strogi higienski ukrepi v pralnici (dezinfekcija rok, dezinfekcija površin, higiensko pripravljene delovne obleke itd.);
  • izobraževanje zaposlenih o higieni, varnosti, kakovosti.

Sodobno vodenje v duhu kakovosti in skrbi za okolje - z ustreznimi certifikati in higienskimi pregledi.

ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti
ISO 13485 Sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov
EN 14065 Sistem upravljanja s higieno (RABC)
ISO 14001Sistem ravnanja z okoljem
BS OHSAS 18001 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu 

smernice za pralnice, ki perejo bolnišnično perilo; EN 14065 „v pralnici pripravljene tekstilije - kontrolni sistem biokontaminacije“, overjeni dezinfekcijski postopki (npr. RAL; rki; ÖGHMP), presoje in kontrole, ki jih izvajajo naslednje neodvisne institucije: Medicinska fakulteta Dunaj; Medicinska fakulteta Innsbruck; Strojna fakulteta Maribor, Katedra za tekstilstvo; Inštitut Hohenstein; quality austria (Vodenje kakovosti, sistem ravnanja z okoljem);N/A; INTEX, Združenje podjetij tekstilne dejavnosti.

Sinteza higiene in trajnostnega razvoja je pomemben dejavnik pri vodenju podjetja. 

'V roku desetih let lahko z optimizacijo procesov v SALESIANER MIETTEX-u zmanjšamo porabo energije na kilogram opranega perila za približno 30 odstotkov. Poraba vode se je zmanjšala za okrog 40 odstotkov,drastično pa se lahko zmanjša tudi poraba pralnih sredstev. 

SALESIANER MIETTEX je kot prva industrijska pralnica v Evropi pridobil mednarodni certifikat ISO 50001:2011 za sistem upravljanja z energijo. Kar se je začelo z eno pralnico, se bo skladno z matriko certificiranja razširilo na vse naše pralnice. 

© SALESIANER MIETTEX GmbH