Higiena danes zahteva rešitve za jutri.

Jamčimo vam za objektivno preverjeno kakovost in trajnostni razvoj podjetij. 

Z razvojem garancije higiene za najemne tekstilije uvaja SALESIANER MIETTEX merljive kriterije za higieno tekstilij na področju zdravstva, hotelirstva in gastronomije ter delovnih oblačil. 


Zagotavlja standardizirane dezinfekcijske pralne postopke, ki jih redno revidirajo in ocenjujejo neodvisni inštituti.

 


Zagotavlja konsekventne okoljsko optimirane izkušnje upoštevajoč trajnostni razvoj z jasno določenimi smernicami in rednim ocenjevanjem neodvisnih inštitutov. 

Dezinfikacijsko čiščenje je delo za strokovnjake: zbiranje, čiščenje, sušenje, likanje in skladiščenje v skladu s higienskimi zahtevami. To se prične že z izborom ustreznih materialov, ki vzdržijo vse higienske postopke nege in imajo dolgo življenjsko dobo ter po drugi strani izpolnjujejo visoka pričakovanja gostov in uporabnikov.

SALESIANER MIETTEX razširja Garancijo higiene na domala vsa poslovna področja.

Kar se je pričelo z oskrbovanjem bolnišnic in domov za nego bolnikov, se je preneslo na celotno področje oskrbe s tekstilijami. SALESIANER MIETTEX izpolnjuje zelo zahtevne smernice in standarde za pralnice, ki perejo bolnišnično perilo, ne le za bolnišnično perilo, ampak tudi za restavracijsko in posteljno perilo na področju hotelirstva in gastronomije ter delovnih oblačil za proizvodne in industrijske obrate.


Higiena je celostni problem.  Predaja logistike strokovnjakom je učinkovit način za doseganje kakovosti higienskega upravljanja. Tu gre več kot le za čistočo. Temeljita nega perila je za varovanje pred mikroorganizmi ali alergeni nujno potrebna. V preteklosti je bilo normalno, da so imeli hoteli in restavracije lastne pralnice opremljene za pokrivanje njihovih potreb.  Priznani strokovnjaki za higieno, kot je Dr. Klaus-Dieter Zastrow iz Inštituta za higieno in okoljsko medicino v Berlinu, svarijo: „Veliko podjetij se zaradi zniževanja stroškov odloči, da bodo sami prali perilo v 7,5-kilogramskem pralnem stroju pri 30°C. Želena zaščita pred mikroorganizmi tako ni dosežena, zato je krpa za brisanje polna mikroorganizmov.“ Standardizirane profesionalne metode lahko praktično dosežemo le z oddajo k strokovnjakom. SALESIANER MIETTEX naredi higiensko ravnanje s tekstilom ekonomsko privlačno.

© SALESIANER MIETTEX GmbH